Land van Cuijk

Toestemmingsverklaring AVG

Vrijdag 01 februari 2019

Op 25 mei 2018 is de nieuwe strengere Europese privacywet, de  Algemene Verordening Gegevensbescherming "AVG" ingegaan, de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wij als TOS doen ons uiterste best om zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG met uw persoonsgegevens om te gaan.

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over onze vereniging, sportactiviteiten, onze tourtochten, fietsactiviteiten, nieuws over de vereniging en soms plaatsen we ook foto’s en filmpjes van u en aanbiedingen en dergelijke. Wij maken daarvoor gebruik van sociale mediakanalen zoals whatsapp, facebook en onze eigen TOS-website. 

Met het formulier "Toestemmingsverklaring AVG" vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.

Wilt u s.v.p. dit formulier

Toestemmingsverklaring AVG

downloaden en invullen en retour sturen aan

tourclubtos@gmail.com(Aanvulling over het plaatsen van foto's, een foto – op zichzelf staand – is niet direct een persoonsgegeven omdat de betrokkene niet direct te identificeren is, wel als we de namen onder de foto's zetten!)