Land van Cuijk

Uitnodiging Jaarvergadering TOS vrijdag 10 januari 2020

Dinsdag 03 december 2019

LET OP! Belangrijke aanvullingen.

Beste leden van de TOS
 
Vrijdag hebben jullie de agenda van de jaarvergadering gekregen.
Daar willen we nog graag enkele belangrijke punten aan toevoegen!
 
1. Verkiezing bestuur*
Aftredend en herkiesbaar: Mark Derks en Rob Peters
Gunter Vos heeft (om persoonlijke redenen) aangegeven af te willen treden.
*) We zijn derhalve dringend op zoek naar een nieuwe kandidaat. Mocht u zich kandidaat willen stellen voor het bestuur, laat dit dan voor 8 januari weten aan de voorzitter.
 
2. Werkgroep Knooppunten Controleurs*
Wim Poels heeft aangegeven te stoppen als lid van de TOS. Wim is coördinator van de  Werkgroep Knooppunten Controleurs en wil zijn coördinatie taken dan ook graag overdragen.
*) We zijn derhalve dringend op zoek naar nieuwe kandida(a)t(en) voor de werkgroep knooppunten controleurs. Mocht u zich kandidaat willen stellen, laat dit dan voor 8 januari weten aan de voorzitter.
 
Uw aanwezigheid wordt (mede daarom) zeer op prijs gesteld, wanneer u verhinderd bent graag afmelden via de secretaris.
Tot ziens bij de jaarvergadering.
Met vriendelijke groet,
Rob Peters


Jaarvergadering 25 januari 2019
Geacht TOS-lid,
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de TOS jaarvergadering.

De vergadering wordt gehouden op vrijdag, 10 januari 2020, aanvang 20.00 uur
bij MFC Oelbroeck, Breestraat 1d, 5845 AX Sint Anthonis,
 

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.


*) Mocht u agendapunten hebben, laat dit dan voor 7 januari weten aan de voorzitter.
 
Tot ziens bij de jaarvergadering.
 
Namens de TOS,
Rob Peters
Voorzitter