Land van Cuijk

TOS jaarvergadering

Vrijdag 20 januari 2023
Uitnodiging voor de Jaarvergadering van de TOS.
 
Geacht TOS-lid,
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van de TOS.
De vergadering wordt gehouden op:

vrijdag 20 januari aanvang 20.00 uur

bij MFC Oelbroeck, Breestraat 1-D, 5845 AX te Sint Anthonis.

Graag tot ziens op de jaarvergadering!

 

Agenda:
 1. Opening
 2. Notulen vorige vergadering, gehouden op 21-1-2022 (zie bijlage)
 3. Actiepunten uit vorige vergadering
 4. Jaarverslag 2022
 5. Financieel verslag /2022
 6. Verkiezing bestuur*
 
*) Mocht u zich kandidaat willen stellen voor het bestuur, laat dit dan voor 19 januari weten aan de voorzitter.
 
Pauze
 
 1. Jaarprogramma 2023
 2. Werkgroepen
 3. Sponsors
 4. Rondvraag
 5. Sluiting
 
 
Uw aanwezigheid/deelname wordt zeer op prijs gesteld, wanneer u verhinderd bent graag afmelden via de secretaris of doormiddel van reageren op deze uitnodiging.