Land van Cuijk

Gedragcode mountainbiken van het NTFU


Gedragcode MTB
• Fiets alleen daar waar het is toegestaan.
• Respecteer de natuur: plant én dier.
• Fiets in kleine groepjes.
• Waarschuw andere recreanten tijdig en vriendelijk.
• Benader andere recreanten en drukke locaties stapvoets.
• Voorkom onnodig remmen: spaar de ondergrond.
• Maak geen onnodig lawaai.
• Laat geen afval achter.
 

Bewegwijzering ATB route:

De ATB route is aangegeven door middel van gekleurde linten, iedere kleur geeft een eigen richting aan. Deze methode wordt door vrijwel alle verenigingen in Oost-Brabant gehanteerd.

Hieronder staan de drie kleuren aangegeven:

  • Rechtdoor
  • Links af
  • Rechts af

Daarnaast staan er borden op bijzondere plaatsen, bijvoorbeeld routesplitsing, pauze, gevaarlijke plek.