Land van Cuijk

Privacy & Toestemmingsverklaring AVG en reglementen
Op 25 mei 2018 is de nieuwe strengere Europese privacywet, de  Algemene Verordening Gegevensbescherming "AVG" ingegaan, de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wij als TOS doen ons uiterste best om zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG met uw persoonsgegevens om te gaan.

In onze Privacy verklaring en Toestemmingsverklaring die je op deze pagina kunt downloaden lees je hoe we binnen Toerclub Oploo Sint Anthonis omgaan met de eisen die volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


(Aanvulling over het plaatsen van foto's, een foto – op zichzelf staand – is niet direct een persoonsgegeven omdat de betrokkene niet direct te identificeren is, dit is wel als we de namen onder de foto's zetten, maar dat zal de TOS niet doen!)