Land van Cuijk

We houden rekening met elkaar.

We houden rekening met elkaar.
De geadviseerde snelheid is:
Groep A [recreatief]
Gemiddelde rij snelheid ligt onder 27 km/h. Deze groep zal de A-routes fietsen op de zondagen.
Groep A+ [gemiddeld]
Gemiddelde rij snelheid ligt tussen 27 - 29 km/h. Deze groep zal de A-routes fietsen op de zondagen.
Groep B [snel]
Gemiddelde rij snelheid ligt boven de 29 km/h. Deze groep zal de B-routes fietsen op de zondagen.

LET OP!
* Valhelm is verplicht.
* We houden ons aan wettelijke verkeersregels.

De groepen hebben een wegkapitein tijdens onze ritten op de weg!

•  Er wordt als groep gereden. Dus samen uit, samen thuis
•  Er wordt rekening gehouden met nieuwe deelnemers in de groep
•  De voorste fietsers waarschuwen andere weggebruikers tijdig en vriendelijk
•  Als iemand het tempo niet aan kan laat de wegkapitein de betreffende persoon op de tweede rij fietsen en/of wordt het tempo aangepast
•  Bij een klim wachten we bovenaan tot de laatste boven is (niet meteen weer vertrekken gun ook de laatste dat hij of zij op adem komt)
•  Er wordt altijd met de handen op of bij de remmen gereden
•  Niet rijdend, achterom kijkend een gesprek voeren
•  Nooit abrupt van richting veranderen of remmen, maar langzaam uitrijden
•  Als men in de berm rijdt niet de weg/het fietspad weer oprijden maar remmen en stoppen en voorzichtig de weg weer op gaan
•  Niet mobiel bellen (of ander apparatuur) bedienen tijdens het fietsen
•  Wees alert en blijf geconcentreerd
•  Elke deelnemer wordt geacht persoonlijke gegevens (identificatie) bij zich te dragen
•  Drink en eet op tijd maar wel op een rustig moment
•  Bij pech (bv lek) rijdt iedereen naar een veilige plek. Ga, indien mogelijk, van de weg of fietspad af. Er wordt gewacht en geholpen bij de reparatie
•  De tochten zijn geen wedstrijden (gedrag tegenover andere weggebruikers)
•  Ga uit van groepen van maximaal 14 personen
•  Bij twijfel over de richting rustig rechtdoor fietsen (indien mogelijk)
•  Iedereen wordt geacht deel te nemen op een goed onderhouden fiets