Land van Cuijk

TOS Werkgroepen


Iedereen kan opgeven of hij/zij mee wil helpen bij het organiseren van activiteiten en helpen bij verschillende taken van de TOS.

Activiteiten zijn bijvoorbeeld:

Jaarritten-programma opstellen
Barbecue
Fiets week/weekend
Veldtourtochten
Clubkampioenschap
Knooppuntenroutes

Bij de verdeling van de taken houden zoveel mogelijk rekening met ieders voorkeur!
We hopen/verwachten van iedereen een actieve bijdrage zoals afgesproken in de jaarvergadering.